posta@jaroslavsmekal.cz
+420 603 744 461 (odpoledne)

JaroslavSmekal.cz

20 let v oblasti videa. Natáčení, střih, animace, titulkování, online vysílání, online video k webináři i videokonferenci...

Přečíst více...

Foto & Video atelier

Vlastní prostory pro řešení zakázek nejen v oblasti fotografie, videa a webinářů...

Zjistit více...

Titulkování pro neslyšící a nedoslýchavé osoby

Dlouhé roky titulkování videí pro osoby neslyšící a nedoslýchavé s vlastním týmem...

Zjistit více...

30 let v oblasti fotografie

Přes 30. let působnost v oblasti fotografie a následného tisku. Fotografie interier, exterier, atelier, portrét, reportáže, produktové foto...

Zjistit více...

Mobilní videa

Testování & vzdělávání v oblasti používání mobilních telefonů a příslušenství. Videa ze skutečných událostí natočených i zpracovaných výhradně na mobilním telefonu bez použití počítače,...

Zjistit více...

METEOrologická stanice

Provoz meteorologické stanice s online zveřejněním údajů přímo na webu...

Zjistit více...

Ochr.os.údajů

 

1.     Ochrana osobních údajů odběratele informací, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2     Zadavatel e-mailu (dále jen “odběratel”) souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní kontakt (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3     Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem (Jaroslav Smékal) , a to pro marketingové a vzdělávací účely a odesílání informací a obchodních sdělení odběratelům.

4     Odběratel informací bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5     Zpracováním osobních údajů odběratele může poslytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

6     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7     Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8     V případě, že by se odběratel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   8.1   požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

   8.2   požadovat, aby pposkytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9     Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Back to Main Page